ANBI profiel

Stichting Ezels en Support

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Ezels en Support
Ook genoemd (handelsnaam)
ezeltjes.nl
Zoeknaam
Ezels en Support
Statutaire zetel
Midwoud
KvK nummer
90982061
RSIN
865517265
Activiteiten
Het fysiek in contact brengen met de ezeltjes van kinderen en volwassen met een directe- dan wel indirecte hulpvraag. Asinotherapie, oftewel ezeltherapie / support.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het (doen) verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen met een directe- dan wel indirecte hulpvraag door hen fysiek in contact te brengen met ezels, geïnspireerd vanuit het christelijk katholiek gedachtengoed voor de naastenliefde, waarbij echter iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging een beroep kan doen op de stichting
Wijze waarop doel behaald wordt
a. het (doen) verlenen van diensten aan (zorg)instellingen, (maatschappelijke) organisaties en private personen; b. het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende - beschikbare vormen van media; d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen; e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding; f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. Het streven van de stichting is om uitsluitend met behulp van vrijwillige medewerkers het doel te behalen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Gehandicaptenzorg

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
René Vlaar
Voorzitter
Geen
Hannie Spijkerman
Penningmeester
Geen
Nico Donker
Secretaris
Geen
Gea Prins
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Midwouder Dorpsstraat 1
1679GA MIDWOUD
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000