ANBI profiel

Stichting Familie A. van Casteren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Familie A. van Casteren
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
gemeente Landerd
KvK nummer
75761270
RSIN
860387604
Activiteiten
Het verstrekken van periodieke uitkeringen (in beginsel jaarlijks) aan de in de statuten van de stichting genoemde instellingen/stichtingen. Daarnaast zal het bestuur op zoek gaan naar stichtingen/instellingen en kunnen stichtingen/instellingen zich melden
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: een kerkelijke, liefdadige, charitatieve en welzijn beogende instelling met katholieke grondslag met het doel het verstrekken van periodieke uitkeringen bij voorkeur aan de in de statuten van de stichting genoemde instellingen (eventueel ook in de vorm van lijfrenten). Naast de in de statuten van de stichting genoemde stichtingen kunnen er door het bestuur andere stichtingen/instellingen worden toegevoegd, mits die stichtingen/instellingen geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers werken en hierdoor een lage kostenstructuur hebben met een maximum van zeven (7%) procent van de te ontvangen middelen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het verstrekken van periodieke uitkeringen (in beginsel jaarlijks) aan de in de statuten van de stichting genoemde instellingen. Daarnaast zal het bestuur op zoek gaan naar stichtingen/instellingen en kunnen stichtingen/instellingen zich melden bij het bestuur die geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers werken en hierdoor een lage kostenstructuur hebben met een maximum van zeven (7%) procent van de te ontvangen middelen, alsmede een instelling/stichting zijn met katholieke grondslag.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Bart Kranz
Voorzitter
Geen
Paul Kieboom
Secretaris
Onkostenvergoeding
Rian van Casteren
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Noordhoek 33 A
5375 AR Reek
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-23 75 36 05
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000