ANBI profiel

Stichting familie Dr.M.C.Lebret

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting familie Dr.M.C.Lebret
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
63736527
RSIN
855377677
Activiteiten
Het verlenen van steun aan christelijke instellingen en organisaties in de meeste brede zin van het woord en het verrichten van al wat hiermede verband houdt of daartoe bevorderlijk zal zijn
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
zie activiteiten
Wijze waarop doel behaald wordt
zie activiteiten
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Ontwikkelingswerk

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mevrouw Mr. J.H.B. Lebret
Bestuurslid
Geen
De heer Drs. B.P. Hidding
Penningmeester
Geen
De heer G. van Hal
Secretaris
Geen
Mevrouw Mr. M.A. Meijer
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Montanalaan 6
7313 CJ Apeldoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000