ANBI profiel

Stichting Familiebegraafplaats Jan Leopold Palmen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Familiebegraafplaats Jan Leopold Palmen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Valkenburg a/d Geul
KvK nummer
78190193
RSIN
861296266
Activiteiten
Het bewaken van de monumentale status van de grafkelder alsmede het beheren en onderhouden van het rijksmonument Grafkelder Palmen (monumentnummer 507238).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het in stand houden van het rijksmonument Grafkelder Palmen op de algemene begraafplaats aan de Cauberg te Valkenburg a/d Geul (monumentnummer 507238).
Wijze waarop doel behaald wordt
Het werven van gelden en dit vermogen beheren in functie van de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R.T.J.M. Hustinx
Voorzitter
Geen
C.H.M. Palmen
Secretaris
Geen
C.H.M. Hustinx
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
State 58
5509 NX Veldhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
040-2300820
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000