ANBI profiel

Stichting Family Kuiper Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Family Kuiper Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Vught
KvK nummer
17221844
RSIN
-
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bijeen brengen van vermogen teneinde uit het vermogen en uit haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin van het woord. De uitkeringen dienen ten alle tijde te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
zie beleidsplan
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R. Kuiper
Voorzitter
Geen
A. Kuiper
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Narva-eiland 244
1014 ZJ Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000