ANBI profiel

Stichting Farma ter Verantwoording

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Farma ter Verantwoording
Ook genoemd (handelsnaam)
Pharmaceutical Accountability Foundation (PAF)
Zoeknaam
Farma ter Verantwoording (FtV)
Statutaire zetel
Bergeijk
KvK nummer
72078839
RSIN
858976808
Activiteiten
De Stichting voert actie tegen farmaceutische bedrijven die hun economische machtspositie en exclusiviteitsrechten misbruiken door excessief hoge prijzen te vragen voor hun geneesmiddelen. We doen dit door het verschaffen van informatie aan het algemene pu
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door ernaar te streven dat geneesmiddelen en andere medische technologieƫn op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze beschikbaar zijn op de markt, in welk verband de stichting waarde hecht aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken met alle daartoe geƫigende middelen, waaronder het verstrekken van advies, informatievoorziening en voorlichting, het voeren van juridische procedures alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Mensenrechten
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Tegan Insoll
Secretaris
Geen
Hans Smits
Penningmeester
Geen
Wilbert Bannenberg
Voorzitter
Geen
Sabina Voogd
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Prins Bernhardstraat 1
5571 GC Bergeijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.farmaterverantwoording.nl
Incassant id
Stichting Farma ter Verantwoording
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000