ANBI profiel

Stichting FC Oosterwei

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting FC Oosterwei
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gouda
KvK nummer
69635889
RSIN
857950472
Activiteiten
Het geven van voetballessen en het bieden van ondersteuning bij het realiseren van doelen op school.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van jongeren in een achterstandsituatie te stimuleren door met sportieve en onderwijsactiviteiten waarden en normen over te brengen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting wil deze doelstelling verwezenlijken door het verzorgen van trainingen aan jeugd met een ander toekomstperspectief dan een gemiddelde Nederlandse jongeren uit de middenklasse en voor wie de stap naar het reguliere sportcircuit groot is. In een later stadium wellicht aangevuld met begeleiding bij huiswerk of andere. De stichting probeert haar doelen te realiseren in nauwe samenwerking met scholen en andere direct betrokkenen. Dit doet zij bijvoorbeeld door regelmatig contact tussen trainers en lesgevenden.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Sport & recreatie
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.R. Westerduin
Voorzitter
Geen
J.W.J. Bosland
Penningmeester
Geen
P.G. Noordam
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Sportlaan 8
2806HC Gouda
Postadres
Postbus 552
2800AN Gouda
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0182517576
-
WWW adres
https://www.facebook.com/FCOosterwei/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000