ANBI profiel

Stichting Fikir Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Fikir Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rijswijk-ZH
KvK nummer
78725828
RSIN
861509663
Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn gericht op de ondersteuning van ondermeer onderwijs voor kinderen van ouders zonder inkomen, medische zorg, drinkwatervoorziening, ouderenzorg, voedselvoorziening en andere maatschappelijke behoeften.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het genereren van middelen ter ondersteuning van hulpbehoevenden in de Ethiopische samenleving ,ondermeer gericht op de medische sector, onderwijs, landbouw en veeteelt en noodhulp.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het doel is fondsen te genereren door middel van onder andere donaties, wervingsactiviteiten, vergaren van materialen op het gebied van onderwijs en gezondheid.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
van Vredenburchweg 665
2284TH Rijswijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-
Incassant id
Stichting Fikir Foundation

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000