ANBI profiel

Stichting Flowfund

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Flowfund
Ook genoemd (handelsnaam)
Flowfund
Zoeknaam
Flowfund
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
30207338
RSIN
815272923
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting, zijnde een vermogensfonds, heeft ten doel de bevordering van: - a. de harmonie in de mens; b. de harmonie tussen de mensen; c. de harmonie tussen de mensen en omgeving; - het functioneren van inspiratie. Bedoeld is om ons te leren ons open te stellen voor de (creatieve) energie of levenskracht die vanuit het ‘oneindige’ de ruimte/tijd dimensies als het ware beademt, injecteert of inspireert (de kracht van co-creation); - de ontwikkeling van ieders eigen verantwoordelijkheid in de context van het samenleven met andere mensen en in de natuurlijke en in urbane omgeving; - de evenwichtige en evenwaardige (creatieve) ontwikkeling van het vrouwelijke en mannelijke principe in de schepping, op alle niveaus, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het financieel ondersteunen van rechtspersonen met een algemeen nut beogende doelstelling die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting; b. het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting; c. toezicht houden op de uitvoering van ingediende en gehonoreerde verzoeken tot financiële ondersteuning van die rechtspersonen, en de in dat kader gestelde voorwaarden en bedingen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
E.K. Greup
Secretaris
Geen
F. Matser
Voorzitter
Geen
B. Kastrup
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://flowfund.org
Kenmerk incasso
ANBI publicatie via www.anbi.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-