ANBI profiel

Stichting Focus Filmtheater Arnhem

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Focus Filmtheater Arnhem
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Arnhem
KvK nummer
41046376
RSIN
004793791
Activiteiten
Vertoning van films
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel: de belangstelling voor film- en beeldcultuur bij een zo groot en divers mogelijk publiek te stimuleren door een bloeiend en gevarieerd cultureel filmklimaat te kweken en in stand te houden. Leidend daarbij is de overtuiging dat het medium film, naast zijn amusementswaarde, van grote betekenis kan zijn in persoonlijke, culturele en meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het organiseren van openbare voorstellingen van films en/of andere audiovisuele producties - het verzorgen van inhoudelijke begeleiding bij voorstellingen - het opstellen en uitvoeren van educatieve programma\'s - het verzorgen van publiciteit - het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de vertoners van film en ander audiovisueel materiaal, zowel stedelijk, regionaal als landelijk - het bemiddelen tussen producenten/distributeurs en het onderwijs, het welzijnswerk en andere instellingen bij het gebruik van films en ander audiovisueel materiaal - het adviseren en ondersteunen van al die groeperingen en instellingen die films en/of ander audiovisueel materiaal in bovenvermelde zin wensen te gebruiken - alle overige wettelijke middelen. Bij het verwezenlijken van haar doel zet de stichting naast betaalde medewerkers, zoveel als nodig vrijwilligers in.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Audrey Hepburnplein 1
6811 EH Arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.focusarnhem.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000