ANBI profiel

Stichting Fonds voor de Kamermuziek in Nijmegen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Fonds voor de Kamermuziek in Nijmegen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Nijmegen
KvK nummer
54935571
RSIN
851498309
Activiteiten
In samenspraak met het bestuur van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek verwerven van donaties, erfenissen en legaten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting Fonds voor de Kamermuziek in Nijmegen (SFKN) stelt zich ten doel om financieel bij te dragen in de kosten van de organisatie van kamermuziekconcerten die door de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK) in Nijmegen worden georganiseerd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Speciale aandacht gaat uit naar de bevordering van de instroom van een jongere generatie bezoekers
Wijze waarop doel behaald wordt
Voor het behalen van deze doelstelling wordt een breed publiek benaderd om bij te dragen via donaties, legaten en erfenissen en daarmee Vriend te worden van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Henk Beerten
Voorzitter
Geen
Charles Herwijn
Penningmeester
Geen
Tineke Okker
Bestuurslid
Geen
Gerton Hermers
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Franciscanessenstraat 21
6584GN Molenhoek
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-
Incassant id
NL66ZZZ549355710000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000