ANBI profiel

Stichting Fonds Vrije Gemeente

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Fonds Vrije Gemeente
Ook genoemd (handelsnaam)
Fonds Vrije Gemeente
Zoeknaam
Fonds Vrije Gemeente
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
40530403
RSIN
003978163
Activiteiten
Lezingen, cursussen, trainingen, symposia, leesgroepen en bewustwordingsprojecten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Bevordering van vrije religie en versterking van ethisch waardebesef, in vrij-zinnige, ondogmatische geest en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Fonds Vrije Gemeente steunt initiatieven die, vanuit een onbevooroordeelde levenshouding, de reflectie op ethische, maatschappelijke, religieuze en culturele thema’s bevorderen en die bijdragen aan een inclusieve samenleving.
Subcategorie I
Levensbeschouwing
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J Hartman
Voorzitter
Geen
D L van der Waerden
Secretaris
Geen
S.T.M. Ritzema van Ikema
Penningmeester
Geen
A P G Pijnenburg
Bestuurslid
Geen
G C Westerhof
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
Amsterdam
Postadres
Doddendaal 125
1082 XR Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.fondsvrijegemeente.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000