ANBI profiel

Stichting Fondsenwerving Painless

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Fondsenwerving Painless
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Leiden
KvK nummer
65212444
RSIN
856022597
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. oprichten van Stichting Painless, statutair te vestigen in Leiden, welke stichting ten doel zal hebben: het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bestrijding van pijn, zenuwschade en herstel; en b. het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden ter ondersteuning van Stichting Painless. en om voorts al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: a. het werven van fondsen bij particulieren of organisaties die nauw betrokken zijn bij de bestrijding van pijn, zenuwschade en herstel door middel van fondsenwervende activiteiten; b. het ontvangen van vergoedingen en bijdragen van de door de stichting geleverde diensten; en c. het ontvangen van subsidies (gewone en periodieke) giften en donaties, schenkingen, legaten en nalatenschappen Erfstellingen mogen slechts door de stichting worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Inzameling
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
L. van Breugel
Voorzitter
Geen
M.J.H. Jetten
Penningmeester
Geen
A.C. Arp
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Albinusdreef 2
2333ZA Leiden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0715263957
0715248221
WWW adres
https://www.painless.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-