ANBI profiel

Stichting Frank van der Wal Fonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Frank van der Wal Fonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Apeldoorn
KvK nummer
53495950
RSIN
850901649
Activiteiten
De oprichter van de stichting is op 22 april 2017 overleden. Daarmee is de stichting tot leven gekomen. Deze zal met de door de oprichter nagelaten geldmiddelen culturele evenementen in Apeldoorn en omgeving (doen) organiseren.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het een of meer keren per jaar (doen) organiseren van een culturele evenement in Apeldoorn of omgeving, waaraan de naam van de stichting is verbonden en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Initiatieven ter ondersteuning van evenementen zullen uitsluitend door het bestuur worden genomen. Aanvragen om ondersteuning zullen niet in behandeling worden genomen. Jaarlijks zal een zodanig bedrag worden besteed, dat de stichting tenminste tien jaar evenementen kan blijven organiseren.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.frankvanderwalfonds.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Burg. Tutein Noltheniuslaan 9
7316BD Apeldoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://frankvanderwalfonds.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.frankvanderwalfonds.nl

Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000