ANBI profiel

Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire
Ook genoemd (handelsnaam)
Fund for Excellence
Zoeknaam
Fund for Excellence
Statutaire zetel
Gemeente Den Haag
KvK nummer
41154069
RSIN
816742467
Activiteiten
Vanuit de stichting worden o.a. studiebeurzen uitgereikt aan studenten van het Koninklijk Conservatorium (KC). Daarnaast stelt de stichting gelden beschikbaar voor projecten georganiseerd door het KC in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel het op directe of indirecte wijze ondersteunen van - en het verstrekken van financiƫle of andersoortige middelen ten bate van de opleiding van studenten van het Koninklijk Conservatorium te \'s-Gravenhage, zoals: a. het verlenen van schenkingen, tegemoetkomingen of beurzen ter dekking van studiekosten, collegegeld, kosten van levensonderhoud of andere directe of indirecte kosten die verband houden met een studie aan het Koninklijk Conservatorium; b. het verlenen van schenkingen of tegemoetkomingen ter dekking van uitzonderlijke activiteiten die verband houden met een studie aan het Koninklijk Conservatorium; alsmede, c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-------- 2. De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van uitzonderlijke activiteiten voor studenten van het Koninklijk Conservatorium te \'s- Gravenhage ter bevordering en uitbreiding van hun curriculum en netwerk, zoals: a. de organisatie van master classes, excursies en cursussen; b. het uitnodigen van (inter)nationale gastdocenten; c. de organisatie van speciale projecten; alsmede d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doelen te bereiken door het verkrijgen van financiƫle steun in de vorm van donaties, subsidies, schenkingen, legaten en/of erfstellingen.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.fundforexcellence.nl/

Contact informatie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 237 - 239 A
2594 AM Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.fundforexcellence.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.fundforexcellence.nl/

Doelgroep
Studenten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000