ANBI profiel

Stichting Fundacion PAZ-Holandesa

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Fundacion PAZ-Holandesa
Ook genoemd (handelsnaam)
PAZHolandesa
Zoeknaam
PAZHolandesa
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
24295410
RSIN
810414648
Activiteiten
Steunfondsen op het gebied van gezondheidszorg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Onze missie is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen door het aanbieden van gratis medische zorg, in de breedste zin van het woord. Onze filosofie “traditionele” hulp te bieden aan degene die daar nu om vragen. duurzaam door het in gebruik hebben van een economisch (op termijn) zelfstandig,eigen ziekenhuis de combinatie van traditionele en duurzame hulp werken met lokale medewerkers, om zo de Peruaanse arbeidsmarkt te steunen.
Wijze waarop doel behaald wordt
PAZ-Holandesa onderneemt sinds het jaar 2000 de volgende activiteiten om haar doelstelling te verwezenlijken: Uitvoeren van (gratis) operatieprojecten. Het gaat hier met name om schizisoperaties (hazenlipcorrecties/sluiten van open gehemeltes), brandwondencorrecties en urologische operaties (behandelen urologische geboorte-afwijkingen). Ondersteunend hieraan vindt laboratorium- en röntgenonderzoek plaats om het risico van de operatie te minimaliseren; Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psycho-logische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames. Het beheren van ons ‘ Clinica PAZHolandesa/Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis, Arequipa Geven van informatie en trainingen aan alle partijen in het behandelingstraject (van de ouders en verpleegkundigen tot de medici). Bijvoorbeeld trainingen verpleegkunde, trainingen operatietechnieken, training postoperatieve- en brandwonden-verzorging, training incontinentiebeheersing. Ouders worden zowel individueel als in ouderbijeenkomsten geïnformeerd en geïnstrueerd, draaien regelmatig mee in de therapie-uren van hun kinderen en er wordt psychologische ondersteuning voor de moeder aangeboden; Donatieprojecten van medische basismaterialen, drains (t.b.v. hydrocephalus (waterhoofd), operatiepakketten, aan lokale ziekenhuizen (in Tacna, Juliaca, Puno, Cusco en Arequipa)). Op deze plaatsen wordt ook voorlichting gegeven en worden patiënten voor de operatieprojecten geselecteerd en geïnformeerd; Voeren van samenwerkingsverbanden met lokale zorginstellingen, (internationale) belangenverenigingen en andere relevante partijen, o.a. met Health Bridges Int. USA, Caritas Peru, MMI Peru, Arequipa, Quechua Benefit, Arequipa, Rotary Club Arequipa, AMEPEBA en Fundacion FES, Barcelona, The SmileTrain, New York, Wir Helfen, Duitsland, Hospital Goyeneche te Arequipa, Hospital Honorio Delgado te Arequipa, het Ministerio de Salud van Peru in Arequipa,If Childhelp en IF International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida Brussel, Colegio Medico van Arequipa, Hospital Regional te Cusco, Hospital Regional te Tacna, het Instituto de Nino en Universidad Cayatano Herreda in Lima. Door de diverse samenwerkingsverbanden ontstaat beter inzicht in de problemen en behoeftes in de Peruaanse gezondheidszorg en kunnen gezamenlijke doelstellingen beter worden behaald; Oprichten van patiëntenverenigingen. Doel is informatie- en kennisverstrekking naar ouders, patiënten en hun behandelaars. Ook patiënten/ouders impuls geven patiëntenverenigingen op te zetten. Patiëntenverenigingen dragen bij aan het collectief bespreekbaar maken van bij de ziekte horende problemen, het zoeken naar oplossingen en het creëren van een grotere bewustwording en draagvlak binnen de Peruaanse gemeenschap.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Reinier van Twisk
Voorzitter
Geen
Yvonne Nesselaar
Penningmeester
Geen
Peter Schults
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Karl Weisbardstraat 269
3015 GM Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0626619509
WWW adres
http://www.pazholandesa.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Zuid-Amerika
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000