ANBI profiel

Stichting Furkan

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Furkan
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
41129264
RSIN
806420686
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
-
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Sport & recreatie
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000