ANBI profiel

Stichting Future World Events

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Future World Events
Ook genoemd (handelsnaam)
The AED Project
Zoeknaam
AED
Statutaire zetel
\'s-Hertogenbosch
KvK nummer
67911420
RSIN
857222326
Activiteiten
Het organiseren van evenementen ten behoeve van goede doelen, in de meest ruime zin.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. het ondersteunen bij de aanschaf en het onderhoud van AED-apparatuur, waaronder begrepen het ondersteunen van cursussen voor bediening van die apparatuur, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 2. De stichting beoogt het algemeen nut. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stef Hordijk, founder The AED Project: ‘Nadat ik op een treinstation een vrouw succesvol reanimeerde met een AED, ben ik The AED Project gestart. Ik ben 18, natuurlijk maakt zoiets veel indruk, je kunt het er dan bij laten of zeggen: ik ga hier wat mee doen, ik ga dit verbeteren en een verschil maken. Voor dat tweede heb ik gekozen en nu, begin 2019 hebben we al 6 AEDs hangen en tientallen mensen opgeleid sinds de start van The AED Project 3 maanden geleden. En we gaan door!’ Stichting FWE: “The AED Project” focust zich op drie doelen. Doel 1: Het plaatsen van AEDs: De meeste hartstilstanden gebeuren bij de slachtoffers thuis. Ruim 70% zelfs. Probleem is dat het vaak relatief lang duurt om geschikte zorg te organiseren wanneer iemand een circulatiestilstand krijgt. Ambulances doen er in de meeste gevallen veel langer dan 6 minuten over om ter plaatse te komen. Terwijl juist de eerste 6 minuten het belangrijkst zijn. In die tijd kunnen we het verschil maken tussen leven of dood. Door AEDs in buitenkasten, midden in woonwijken te plaatsen, zorgen we dat er -dag en nacht- snel geholpen kan worden. Burgerhulpverleners pikken in geval van nood de AED op en haasten zich naar het slachtoffer. Burgerhulpverleners zijn mensen met bijvoorbeeld een EHBO of BHV diploma, maar het kunnen ook professionele zorgverleners zijn zoals artsen en verpleegkundigen. Zij zijn aangesloten via de App HartslagNu. Wanneer 112 wordt gebeld bij een hartstilstand, verstuurd de meldkamer een oproep naar de telefoons van de burgerhulpverleners in de buurt zodat zij weten dat hun kennis en hulp nodig is. Omdat zij vaak dichtbij het slachtoffer zijn, bijvoorbeeld in de zelfde straat of misschien zelfs het huis naast de noodsituatie, zijn zij vele malen sneller ter plaatse dan de Ambulance. Zij kunnen dus binnen de cruciale 6 minuten starten met hulpverlenen en daarmee de kans op overleving aanzienlijk verhogen. Als zij dit met een AED doen, kan de overlevingskans in gunstige gevallen zelfs van 5%, stijgen naar 80%. Doel 2: Het opleiden van burgers tot burgerhulpverleners: Burgerhulpverleners maken bij steeds meer Reanimaties het verschil tussen leven of dood: als zij binnen 6 minuten beginnen met reanimeren met een AED, is de overlevingskans het grootst. Buiten het plaatsen van AEDs, organiseert The AED Project ook reanimatie/AED cursussen samen met het Rode Kruis. Vervolgens motiveren we deelnemers zich aan te melden bij HartslagNu. Zo zorgen we ervoor dat er niet alleen een AED in een wijk hangt, maar dat bewoners ook zelf een hulpverlening kunnen starten in geval van nood. Hoe meer burgerhulpverleners er zijn, hoe sneller een van hen ter plaatse kan zijn bij een slachtoffer wanneer elke seconde telt. Doel 3: Onderzoeken en data verzamelen. Buiten het plaatsen van AEDs en het opleiden van burgers, richt The AED Project zich ook op het verzamelen van waardevolle data. Als een van onze AEDs wordt ingezet bij een reanimatie, ontvangen omstanders en HartslagNu hulpverleners die hiervoor open staan, na afloop een vragenlijst. Door hun ervaringen en belangrijke feiten over de reanimatie samen te voegen, kunnen we de zorg verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen welke AED het best aansluit op de behoeftes van patiënten en onervaren hulpverleners en welke middelen een reanimatie efficiënter kunnen maken. Maar bijvoorbeeld ook wat de invloed is van recente of juist minder recente training van hulpverleners, op de uitkomst van een reanimatie. Ook onderzoeken we of de Realtime Reanimatie feedback van de Heartsine Samaritan 500P (ons meest gekozen model) de overlevingskansen bevorderd. Onder de kop “twee doelen binnen één actie” vindt u meer informatie over Realtime Reanimatie Feedback. De data die we verzamelen wordt geanonimiseerd en gedeeld met fabrikanten van AEDs, trainingsinstaties en onderzoeksinstanties over de hele wereld. We zijn er mee bezig om meer data te kunnen verzamelen door ook met andere AED stichtingen samen te werken. Door deze 3 doelen te combineren, kunnen we nu zorg bieden en de zorg van de toekomst verbeteren. Inzameling van geld: Belangrijk om te noemen is de manier waarop we geld inzamelen voor het plaatsen van AEDs. Dit doen we op verschillende manieren. De meest gebruikte manier is door een collecte op te starten in een wijk. Men krijgt hierbij een brief in de bus waarop beschreven staat dat we een AED in de wijk willen gaan plaatsen. Vervolgens wordt gevraagd om te doneren en of men interesse heeft in het volgen van een Reanimatie/AED cursus. Al het geld wordt verzameld en als er voldoende wordt opgehaald, wordt de AED geplaatst. Vervolgens onderhoud de stichting de AED voor een vooraf afgesproken periode. Na deze periode (meestal 8 jaar) wordt vastgesteld wat de beste keuze is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat nieuwe technologie beschikbaar is en het beter is om daarvoor te kiezen in plaats van de ‘oude’ AED aan te houden. Als er meer geld wordt opgehaald dan nodig voor de AED, krijgen de bewoners de keuze om het overschot teruggestort te krijgen. Het geld van de bewoners die hun overschot alsnog doneren, wordt ingezet bij andere projecten waar een tekort aan donaties is. Ook kan het worden ingezet om de andere doelen van de stichting te bekostigen of voor het opbouwen van een reserve in de stichting voor onverwachte kosten zoals vernieling van een AED. Ook beschikt de stichting over een reserve AED. Wanneer een AED is ingezet, kan dit reserve model ter vervanging geplaatst worden tot de andere AED weer inzet klaar is gemaakt. Een AED kan ook worden bekostigd door een VVE, wijkvereniging of door subsidie. In de meeste gevallen wordt dan alsnog een inzamelingsactie opgezet, omdat niet genoeg budget beschikbaar is om zowel aanschaf als onderhoud te bekostigen. Twee doelen binnen één actie: Bij een actie kunnen ook twee doelen gesteld worden: Doel 1 is dan om een AED (basismodel, op dit moment is dat de Heartsine Samaritan 350P) te krijgen, doel 2 is om meer geld op te halen zodat een uitgebreider model (op dit moment is dat de Heartsine Samaritan 500P) gekozen kan worden. Het model waar dan voor gekozen wordt is wat duurder, maar beschikt over een belangrijke functie die veel toe kan voegen: Realtime reanimatie feedback*. Aan de hand van metingen stelt de AED gedurende de reanimatie vast of hard genoeg en in het juiste ritme wordt gereanimeerd. Als dit niet zo is, adviseert hij door te zeggen “druk harder” of “druk sneller” of “druk langzamer”. Dit zorgt tijdens de reanimatie dat er nagenoeg perfecte compressies worden gegeven, wat de overlevingskans bevorderd. Na de reanimatie helpt het een hulpverlener met de verwerking. Zij/hij hoeft namelijk niet te twijfelen of er wel hard en snel genoeg is gereanimeerd. Zeker als een patiënt het niet redt, is dit een belangrijke vraag die hulpverleners zichzelf stellen. Zoals aangegeven bij doel 3 van The AED Project, onderzoeken wij in hoeverre realtime feedback de kans op overleving bevorderd. *Reanimatie feedback werkt nog niet bij kinderen onder de 25 KG. Wanneer een kind wordt behandeld met volwassenen elektroden, dienen deze anders geplaatst te worden dan bij volwassenen. Namelijk één op het midden van de borst en één op de rug. Dit zorgt er voor dat de feedback wordt verstoort. Bij het reanimeren van kinderen onder de 25 KG dienen de gesproken adviezen dus genegeerd te worden. Vanwaar die naam? ‘Stichting Future World Events’? De naam Future World Events is in 2017 bedacht, toen ik (Stef) samen met twee klasgenoten (Stijn van der Donk en Matisse Eykelberg) deze stichting heb opgericht voor ons profielwerkstuk in Havo 5. Dit was om een fictief benefiet evenement voor War Child op te zetten op onze school. De stichting is dus nooit eerder voor iets ingezet dan voor The AED Project en zal, zolang de werkzaamheden en verplichtingen van The AED Project hierin georganiseerd worden, ook niet voor andere doeleinden dan The AED Project worden ingezet. Als u vragen heeft over onze doelen of de manier waarop wij deze nastreven, beantwoorden wij deze graag. U kunt ons bereiken via: 06 12 87 26 38 of TheAEDProject@gmail.com. The AED Project wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Rode Kruis, SNS Bank, AEDCompany.nl en Huijbregts Notarissen. Deze tekst is voor het laatst bijgewerkt op: 11-1-2019, 17:13 uur.
Subcategorie I
Gezondheidsfonds
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hordijk
Voorzitter
Geen
Krosse
Secretaris
Geen
Van Vugt
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Beukenlaan 1
5248 BE Rosmalen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06 12 87 26 38
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000