ANBI profiel

Stichting Future World Events

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Future World Events
Ook genoemd (handelsnaam)
The AED Project
Zoeknaam
AED
Statutaire zetel
\'s-Hertogenbosch
KvK nummer
67911420
RSIN
857222326
Activiteiten
Het organiseren van evenementen ten behoeve van goede doelen, in de meest ruime zin.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. het ondersteunen bij de aanschaf en het onderhoud van AED-apparatuur, waaronder begrepen het ondersteunen van cursussen voor bediening van die apparatuur, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 2. De stichting beoogt het algemeen nut. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wijze waarop doel behaald wordt
Donaties verdelen over de betreffende buurten en het organiseren van de aanschaf en het onderhoud van de AED\'s in buitenkasten en onderhouden van de communicatie die daarmee samenhangt. In de praktijk; Praktisch gezien wordt een rondgang gemaakt door de gekozen wijk, waarbij huis aan huis informatie wordt verstrekt, vaak in een gesprek, over het initiatief voor een buurt AED. Dan wordt een inschrijfformulier achtergelaten, waarin door de donateur aangegeven kan worden hoeveel hij wil geven, en hoe dit bij de Stichting binnen kan komen middels overmaking of betaalverzoek. Er kan hierbij ook samenwerking zijn met bijvoorbeeld een wijkraad, VVE of buurtvereniging. Zodra er voldoende toezeggingen binnen zijn, wordt de AED besteld, en worden de betaalverzoeken aan de donateurs verstuurd. In vooroverleg met de wijk is in een eerder stadium de plaats bepaald waar de AED buiten komt te hangen, waarbij het liefst een Noordgevel (uit de zon) betreft, op een goed zichtbare plaats, met sociale controle, makkelijk bereikbaar met zowel auto fiets als te voet, en centraal gelegen in de betreffende wijk. Er is daar stroom nodig in verband met het vorstvrij houden van de kast. Bij plaatsing binnen in een gebouw ligt dat iets eenvoudiger. De kast voor een binnen-omgeving is ook eenvoudiger. Het Type AED waar de stichting voor kiest is iets uitgebreider dan een basis model: de Heartsine Samaritan PAD 500P heeft een zogenaamde “real time reanimatie feedback” functie; tijdens de reanimatie wordt op grond van metingen aangegeven of de hulpverlener bijvoorbeeld sneller of dieper borstcompressies moet uitvoeren. Hierdoor wordt ook een minder ervaren hulpverlener ondersteund, en het draagt ook bij aan een betere verwerking achteraf. De psychische belasting van hulpverleners bij mislukte reanimaties wordt erdoor verminderd. Daarnaast heeft de Stichting in verband met deze keus uitgebreid contact gehad met het Rode Kruis, de Hartstichting en de Nederlandse reanimatieraad. Het goedkopere alternatieve type wordt niet uitgesloten; Niet elke buurt of wijk krijgt evenveel geld bij elkaar. In sommige gevalen wordt er ook samengewerkt met gemeentes of andere organisaties om het nodige bedrag voor een AED bij elkaar te krijgen. Naast het plaatsen en onderhouden van AED\'s, zetten wij ons ook in voor een beter dekend burgerhulpverleningsnetwerk in de gebieden waar we actief zijn. Dit doen we op dit moment door samen met het Rode Kruis cursussen aan te bieden aan buurt bewoners en hen te motiveren zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl.
Subcategorie I
Gezondheidsfonds
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hordijk
Voorzitter
Geen
Krosse
Secretaris
Geen
Van Vugt
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Beukenlaan 1
5248 BE Rosmalen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06 12 87 26 38
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000