ANBI profiel

Stichting Gauri Ganesh

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Gauri Ganesh
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Leeuwarden
KvK nummer
41005344
RSIN
816035180
Activiteiten
steunen, bevorderen, organiseren en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de meest ruime betekenis in India, Afrikaanse en andere derde wereld landen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
a)financiële en materiële ondersteuning van instanties en kleine projecten die buiten enige subsidieregeling vallen. b) ondersteuning van initiatieven die door plaatselijke (plattelands)bevolking al enige vorm hebben gekregen
Wijze waarop doel behaald wordt
financiële ondersteuning NA beoordeling van bestuurslid Maria Hop, die in India werkt. Bij ondersteuning van projekten buiten India wordt een en ander beoordeeld door minimaal 2 bestuursleden.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Meestoof 41
4331VD Middelburg
Postadres
-
Middelburg
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-40356454
WWW adres
http://www.anbi.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000