ANBI profiel

Stichting Geestdrift

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Geestdrift
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
71769137
RSIN
858842142
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is, volgens haar statuten (art. 2, lid 1): a) het ontwikkelen van nieuwe theaterteksten; b) het (doen) produceren, realiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen, filmuitingen en andersoortige culturele initiatieven; c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel te bereiken door: - nieuwe theaterteksten te laten schrijven door toneelschrijver/filosoof Martijn de Rijk en op basis van deze teksten theatervoorstellingen te produceren en uit te voeren - het werven van fondsen voor financiering van bovengenoemde projecten - communicatie, verbinding maken en bereiken van een breed publiek
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
dhr. P. van Veen
Secretaris
Onkostenvergoeding
mevr. A.E. Verhoog
Voorzitter
Onkostenvergoeding
mev. H.S. Heijmans
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Sarphatistraat 276
1018 GW Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000