ANBI profiel

Stichting Gemeenschappelijke Belangen Gemeente des Heeren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Gemeenschappelijke Belangen Gemeente des Heeren
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Gemeente des Heeren
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41018958
RSIN
009758549
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft als doel : a. het verkrijgen, exploiteren en beheren van ruimten ten behoeve van het huisvesten en doen laten vergaderen, in het bijzonder het houden van godsdienstoefeningen, van geloofsgenootschappen, personen en groepen van personen van de Gemeente des Heeren, zulks nader te omschrijven in het huishoudelijk reglement; b. het in aangelegenheden van stoffelijke aard ondersteunen en faciliteren van leden en geloofsgenootschappen behorende tot de Gemeente des Heeren
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door : a. aanwending van haar vermogen ter verwerving, exploitatie en instandhouding van gebouwen die dienstbaar zijn aan het doel van de stichting. Met het oog op een verantwoorde exploitatie is verhuur aan anderen toegestaan voor zover een ruimte niet of gedeeltelijk wordt benut door de bij de doelstelling bedoelde gebruikers; b. verzorging van administratieve aangelegenheden en andere diensten ten behoeve van geloofsgenootschappen behorende tot de Gemeente des Heeren in Nederland, alsmede van dat verband als zodanig; c. inzet van andere wettige middelen die kunnen strekken tot verwezenlijking van de doelstellingen en passen binnen de grondslag van de stichting
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G.J. Knol
Voorzitter
Geen
J.O. Kroesen
Penningmeester
Geen
H. Okken
Secretaris
Geen
B. Lubbers
Bestuurslid
Geen
R. Lubbers
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-gemeenschappelijke-belangen-gemeente-des-heeren/
Incassant id
Stichting Gemeenschappelijke Belangen Gemeente des Heeren
Kenmerk incasso
anbi.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-