ANBI profiel

Stichting Gemeente de Bijbel

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Gemeente de Bijbel
Ook genoemd (handelsnaam)
Gemeente de Bijbel Almere
Zoeknaam
Gemeente de Bijbel
Statutaire zetel
Almere
KvK nummer
39082178
RSIN
816373553
Activiteiten
Wekelijkse zondagdiensten (incl. baby-, kinder- en tienerdiensten) - Wekelijkse Bijbelstudie en Bidstonden - Maandelijkse vrouwen- , mannen- en Jeugdbijeenkomsten - Periodieke seminars, cursussen - Overige sociale,educatieve en recreatieve activiteiten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Gemeente De Bijbel onderschrijft als haar taken als gemeente, onderdeel zijnde van het Lichaam van Christus: aanbidding van God, geloofsopbouw, evangelisatie en sociale maatschappelijke handelingen. a. Aanbidding: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om het lichaam van gelovigen, de gelegenheid te verschaffen, om gezamenlijk God te aanbidden en te verheerlijken. (Fil. 2:8-11; Ef. 1:22-23; 1 Kor. 6:19). b. Opbouw: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om gelovigen te helpen om een fundament op te bouwen op grond van de Bijbelse opvatting, om het geestelijk leven geheel toe te wijden om hun geestelijke gaven te ontdekken. En om gelovigen aan te moedigen, actief deel te nemen als leden van het lichaam van Christus. (Ef. 4:11-13; Rom.12:4-8; 1 Kor.12-14). c. Evangelisatie: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om degenen die een ongelovige en onchristelijk bestaan leiden, met het evangelie te bereiken. Leden van het lichaam van Christus zijn bemoedigd (er van overtuigd) om te zoeken naar de ongelovigen, evenals de Heilige Geest hun heeft opgezocht. Tevens zien de leden van het lichaam van Christus uit, naar gelegenheden om de liefde van Christus te delen. (2 Kor. 5:18-21; Rom.10:14-17). d. Sociale en maatschappelijke handelingen: Gemeente De Bijbel, bestaat er, om te handelen uit moreel plichtsgevoel naar de wereld toe, middels het bewijzen van de liefde en de gerechtigheid van God in woord en in daad. (Matt.25:34-36; Gal.6:10; Jac.5:1-5).
Wijze waarop doel behaald wordt
Gemeente De Bijbel tracht haar doel te bereiken door de volgende middelen: a. Het organiseren van samenkomsten en seminars; b. Het geven van Bijbel cursussen; c. Het organiseren van sociale, educatieve, en recreatieve activiteiten; d. Het uitvoeren van evangelisatie projecten; e. Pastorale hulpverlening, counseling, onderling contact
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.C. Look
Bestuurslid
Geen
S.M.M. Look
Voorzitter
Geen
E. Hooi
Secretaris
Geen
S. Hooi
Bestuurslid
Geen
L. Lobles
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Chagallweg 10
Almere
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0031619264032
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000