ANBI profiel

Stichting Global Futures

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Global Futures
Ook genoemd (handelsnaam)
Global Futures Foundation (GFF)
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
66994071
RSIN
856785878
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van de kwaliteit van het publieke, professionele en politieke debat, en kennisontwikkeling en onderhoud ten behoeve van maatschappelijke en strategische vraagstukken, in de context van internationale geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen en gericht op het bevorderen van stabiliteit en veiligheid
Wijze waarop doel behaald wordt
De volgende werkzaamheden worden door de stichting verricht om de doelstelling te realiseren: het ontwikkelen van methoden om kennis te vergaren en/of te analyseren, het verrichten van onderzoek, het ondersteunen van onderzoek, het agenderen van vraagstukken en het organiseren van bijeenkomsten. De stichting zal ten eerste middels het uitvoeren van projecten voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen gelden werven ten behoeve van de doelstelling in de vorm van subsidies en donaties.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Lange Voorhout 16
2514EE Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.globalfuturesfoundation.eu

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-