ANBI profiel

Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Berlicum
KvK nummer
69753780
RSIN
857997439
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van projecten van de vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa, hierna te noemen: de club, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van projecten van de vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa, hierna te noemen: de club, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen
Wijze waarop doel behaald wordt
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting worden onder andere de volgende activiteiten jaarlijks verricht: - het bevorderen en ondersteunen van fonds wervende activiteiten. Dergelijke activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd door de activiteitencommissie van de Lions Club; - het selecteren van bestemmingsdoeleinden die passen binnen de doelstellingen van de Stichting.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://berlicumleijenaa.lions.nl

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://berlicumleijenaa.lions.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000