ANBI profiel

Stichting Grace Mission Worldwide

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Grace Mission Worldwide
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
91110963
RSIN
865554523
Activiteiten
Het organiseren van donatie campagne, aanvraag voor subsidies indienen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van Grace Mission Worldwide: 1. Grace Mission Worldwide heeft ten doel kwetsbaren te helpen die slachtoffer zijn van armoede, hongersnood, natuurrampen en (gewapende) conflicten op zowel nationaal als internationaal gebied en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. Grace Mission Worldwide tracht haar doel onder meer te bereiken door het voorbereiden, coördineren en ondersteunen van projecten ter bevordering van het beschermen en ondersteunen van kwetsbaren, bewustzijn te vergroten en het geven van voorlichting en onderwijs over de situatie van kwetsbaren, het ondersteunen van lokale organisaties en gemeenschappen en het doen van onderzoek en (ontwikkelen van) interventies voor mogelijkheden voor het bieden van hulp in diverse vormen aan kwetsbaren en slachtoffers en samenwerken met partijen met dezelfde doelstelling en voornoemde wordt zowel nationaal als internationaal uitgevoerd. 3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden
Wijze waarop doel behaald wordt
Om bovenstaande doelen te bereiken, hebben we een agenda met geplande activiteiten, onder andere: het organiseren van donatie campagne, aanvraag voor subsidies indienen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Stephanie Tara Paul
Secretaris
Onkostenvergoeding
Eldris Mengi
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Gevine Sabu Kibuila
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Treubstraat 10 F018
2288EJ Rijswijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://seahorse-disc-zwfd.squarespace.com/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000