ANBI profiel

Stichting Handelingen 2020

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Handelingen 2020
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Epe
KvK nummer
77236653
RSIN
860944050
Activiteiten
De opbouw en versterking van de gemeente van onze Heere Jezus Christus.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: De opbouw en versterking van de gemeente van onze Heere Jezus Christus. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. Het financieel steunen van gelovigen en geloofsgemeenschappen bij hun samenkomsten en geloofsbeoefening. b. Het onder vrijwilligers inzamelen van middelen tot versterking van onze christelijke medebroeders en zusters wereldwijd, c. Door alle andere middelen, die tot het bereiken van het doel geoorloofd zijn. Het richtsnoer van handelen van de stichting is de Bijbel, als geïnspireerd en gezaghebbend Woord van God. De stichting ziet als voorbeeld voor het bereiken van haar doel het Bijbelboek Handelingen der Apostelen en wil haar handelingen hierop baseren en laten aansluiten.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Levensbeschouwing
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Willem van der Weerd
Voorzitter
Geen
Eric Postma
Secretaris
Geen
Willem Mekelenkamp
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000