ANBI profiel

Stichting Hands of Mercy

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hands of Mercy
Ook genoemd (handelsnaam)
HoM
Zoeknaam
Hands of Mercy
Statutaire zetel
Oud-Beijerland
KvK nummer
57456747
RSIN
852588173
Activiteiten
Het inzamelen van hulpgoederen zoals kleding, schoeisel, schoolartikelen en schoolmeubilair, voedsel, en alles wat nodig en nuttig kan zijn om de hiervoor gestelde doelstellingen te realiseren. Het repareren en herstellen van hulp goederen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: Zonder onderscheid van geloof, ras en kleur proberen de leefomstandigheden van mensen in nood te verbeteren. De liefde van Jezus de basis van ons handelen. Mattheüs 25: 35-45 Hulp te verlenen in kleinschalige projecten aan volwassen en kinderen die in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeren in Roemenië. Voormelde hulp wordt in het bijzonder verleend aan de Roma bevolking. Hulp te verlenen aan mensen in nood in eigen land die, door welke omstandigheden ook, deze hulp niet via een andere instelling kunnen verkrijgen. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen op soortgelijk of aanverwant terrein en/of het beschikbaar stellen van kennis en ervaring aan anderen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het optreden als intermediair voor het verstrekken van medische hulpgoederen aan de eerdergenoemde doelgroepen in Roemenië.
Wijze waarop doel behaald wordt
d.m.v. verkoop van tweedehands kleding om de transportkosten te kunnen betalen, huur en energie enz. Op elke dinsdag worden de hulpgoederen gesorteerd en verpakt. Kleding in de winkel ingehangen.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Inzameling
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://www.hands-of-mercy.com

Contact informatie

Bezoekadres
Langeweg 5 e
3261LJ Oud-Beijerland
Postadres
-
- -
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
+31(0)652452123
-
WWW adres
https://www.hands-of-mercy.com/
Incassant id
-
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://www.hands-of-mercy.com

Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000