ANBI profiel

Stichting Hart voor Suriname

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hart voor Suriname
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
41153325
RSIN
816107555
Activiteiten
Voor de exploitatie van het Kindertehuis Baling Soela in Suriname worden geldmiddelen en goederen ingezameld. Met ontvangen geldmiddelen worden inlandse meisjes opgevangen en begeleid . Zo volgen zij regulier (beroeps) onderwijs, mulo-onderwijs en voortgez
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Hart voor Suriname werd in Nederland op 26 maart 1984 opgericht. De stichting heeft als doel: • Verwaarloosde Surinaamse Boslandse kinderen op te vangen en hen met liefde op te voeden in een positief Christelijk en humaan milieu, alsmede het stichten van opvangvoorzieningen voor bejaarden en vrouwen; • Zij tracht dit doel te bereiken door het bouwen en in stand houden van een kindertehuis in dan wel buiten het District Brokopondo in de Republiek Suriname, alsmede het opzetten van aanvullende educatieve projecten, een tuinbouwproject, een veestapel en recreatieve voorzieningen. In Nederland wordt op
Wijze waarop doel behaald wordt
Door middel van fondsenwerving en met agrarische projecten worden middelen gegenereerd, aanvullend op de ouderbijdragen. De oorspronkelijke woongebieden in het binnenland van Suriname(districten Brokopondo en Sipaliwini) worden gekenmerkt door armoede, achterstand in sociaaleconomisch opzicht en door achterstelling.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Eisenhowerlaan 38
3527 HH Utrecht
Postadres
Postbus 433
3500 AK Utrecht
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0302723978
WWW adres
-
Incassant id
STICHTING HART VOOR SURINAME
Kenmerk incasso
N.V.T.

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000