ANBI profiel

Stichting Hartveilig Etten-Leur

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hartveilig Etten-Leur
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
hartveilig etten-leur
Statutaire zetel
Etten-Leur
KvK nummer
69228779
RSIN
857792362
Activiteiten
Het inrichten van een zes-minuten Automatische Externe Defibrilator(AED) zone van geheel Etten-Leur.Het bevorderen dat burgers deskundig zijn om te kunnen reanimeren, een AED kunnen bedienen en zich aanmelden bij hartslag.nu. De AED\'s beheren en onderhoud
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Hartveilig Etten-Leur hierna te noemen de stichting is opgericht op 18 juli 2017. De stichting heeft als doel het inrichten en onderhouden van een 6 minuten Automatische Externe Defibrillator (AED) zone binnen Etten-Leur. Hartstichting Nederland heeft aangegeven dat met een AED zone de kans op overleven na een hartstilstand aanzienlijk groter wordt. Die moet dan wel binnen 6 minuten bij de patiënt zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door AED’s welke nu in gebouwen geplaatst zijn naar buiten te plaatsen zodat deze 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn voor de omgeving. Ook gaat de stichting AED’s controleren en onderhouden van derden. Stichting Hartveilig Etten-Leur is partner van de hartstichting. Om te kunnen voldoen aan de dichtheid van de 6-minuten zone zijn in de gemeente Etten-Leur 80 tot 100 AED’s benodigd. Niet alle bestaande AED’s zijn geregistreerd. Die worden in kaart gebracht door bezoeken en het combineren van verschillende bronnen. De stichting probeert daarnaast voldoende nieuwe AED’s te plaatsen middels donaties, fondsen en crowdfunding acties zodat uiteindelijk een veilige 6 minuten AED gemeente ontstaat. Bij de uitvoering van de activiteiten conformeert de stichting zich aan de standpunten van de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting Voorts heeft de stichting ten doel het bevorderen dat burgers deskundig zijn om te kunnen reanimeren, een AED kunnen bedienen en zich aanmelden bij hartslagnu.nl.
Wijze waarop doel behaald wordt
Om de doelstelling te realiseren van de stichting zijn er fasen uitgewerkt om te zorgen voor een goede uitvoering. De fasen zorgen ervoor dat naast de groei in aantal AED’s de organisatie ook op de juiste koers zit. Het kan wel zijn dat de fasen gedeeltelijk in elkaar overlopen. Het bestuur van de stichting zorgt dat dit in goede orde gebeurd en stappen niet worden overgeslagen. Fase 1 Gemeente Etten-Leur heeft het plan de bestaande AED’s die de gemeente bezit over te dragen aan de stichting. Daarvoor berekent de stichting de beheer- en vervangingskosten voor een periode van 10 jaar. De AED’s van de gemeente zullen in overleg met gebouwbeheer van de gemeente naar buiten geplaats worden zodat zij 24-7 beschikbaar zijn. De gemeente is akkoord om de AED’s ook beter te verspreiden over de gemeente. Na akkoord begroting kan een plan gemaakt worden en tot uitvoering worden overgegaan. Voor het buiten plaatsen van de AED’s zijn buitenkasten nodig en elektra voorzieningen. Fase 2 In de gemeente Etten-Leur zijn er AED’s die bij bedrijven en partikulieren binnen hangen. Gedurende fase 2 worden deze bedrijven en personen benaderd en wordt gekeken of zij bereid zijn en tegen welke condities om deze AED’s ook 24-7 beschikbaar te maken door ze buiten te hangen in buitenkasten. Fase 3 De stichting werkt aan een plattegrond van Etten-Leur met een 6 minuten zonering. Nadat fase 1 en 2 na realisatie zijn geanalyseerd blijven er zogenaamde witte plekken over. De stichting gaat sponsors zoeken voor aanschaf en beheer van deze benodigde AED’s. Deze sponsors kunnen bedrijven, verenigingen, stichtingen en partikulieren zijn. Een mooi voorbeeld is de wijk Sander banken waar een crowdfunding heeft plaatsgevonden. Het beheer van deze AED is inmiddels overgenomen door de Stichting Hartveilig Etten-Leur.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
H.C.M. Tak
Voorzitter
Geen
L.Hoogeveen
Secretaris
Geen
P.J.M. van der Neut
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Roosendaalseweg 29
4876AA Etten-Leur
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://hartveiligettenleur.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000