ANBI profiel

stichting Hawecha\'s Legacy

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting Hawecha\'s Legacy
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
84426519
RSIN
863206736
Activiteiten
Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van Sub-Saharaans
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
stichting heeft ten doel: 1) Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van sub sahara Afrika door onder andere: a) het bevorderen van women empowerment; b) realiseren van voedselzekerheid; c) realiseren van betaalbare huisvesting; d) het organiseren van (dag)uitjes en korte vakanties voor kansarme jongeren/ orphans. Het ondersteunen van weeshuizen e) het bieden van en toegankelijk maken van geestelijke gezondheidszorg; f) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a) onderwijs/ cursussen/ trainingen/ schenken van gelden tbv aanschaf landbouwgrond/ initiele startup farming b) scholarships voor scholieren c) opzetten van hotline voor mental health/ summer camps om met therapeuten om te praten over je problemen d) het verstrekken van hygiene producten voor vrouwen. e) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
DA Korteland
Penningmeester
Geen
JAH Smaal
Secretaris
Geen
RM van Essen
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
West-Sidelinge 40
3043SN Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000