ANBI profiel

Stichting Helena Lochem

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Helena Lochem
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Lochem
KvK nummer
82982465
RSIN
862679874
Activiteiten
De ontvangen gelden doorgeven aan andere ANBI\'s
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doen van schenkingen en/of giften aan alegmeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikle 5 b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De ontvangen gelden doorgeven aan andere ANBI\'s
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
H.Th. Dake
Voorzitter
Geen
A.M. Dake
Secretaris
Geen
W.J. Tiggeler
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Dochterenseweg 4
7245 NM Laren Gld
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-11129446
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000