ANBI profiel

Stichting Hendrik Chabot

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hendrik Chabot
Ook genoemd (handelsnaam)
Chabot Museum
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
41133146
RSIN
801538932
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doelhet opzetten en in stand houdenvan en voor publiek toegankelijk museum en kenniscentrum over het leven en werk van de schilder/beeldhouwer Henk (Hendrik) Chabot (1894-1949) en zijn tijdgenoten en geestverwanten; alsmede kenniscentrum van kunst en architectuur gerelateerd aan het museumgebouw (Rijksmonument, Museumpark 11 te Rotterdam) en haar omgeving.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer tentoonstellingen in binnen- en buitenruimten, voordrachten en lezingen te organiseren en gelden te verwerven en te beheren en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te ondernemen.
Subcategorie I
Kunst
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Onderzoek

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
C. Grootveld-Parree
Voorzitter
Geen
A.B.M. van der Plas
Penningmeester
Geen
W. de Jonge
Secretaris
Geen
R. Fernhout
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Museumpark 11
3015 CB Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0104363713
0104360355
WWW adres
http://www.chabotmuseum.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000