ANBI profiel

Stichting Herman Smit Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Herman Smit Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Herman Smit
Statutaire zetel
Gemeente Hellevoetsluis
KvK nummer
58755950
RSIN
853167849
Activiteiten
Om gelden te verwerven van particulieren, bedrijven, instellingen, legaten, erfstellingen uitsluitend voor het doel bestemd.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het ondersteunen en instandhouden van tramwegmaterieel, de werkplaatsuitrusting en registergoed van Stichting RTM Beheer en/of van de Stichting Rotterdamsche Tramweg Mij, gevestigd te Ouddorp, kortweg RTM Ouddorp, waarbij in principe per jaar maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) zal worden bijgedragen, zulks ter verdere consideratie van de stichting; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.T. Smit
Secretaris
Geen
M.M. Grootendorst
Voorzitter
Geen
P.B. Troost
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Nicolaas Verschoorstraat 6
3223 RK Hellevoetsluis
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0612184658
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000