ANBI profiel

Stichting Het HEM

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Het HEM
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Het HEM
Statutaire zetel
-
KvK nummer
72997664
RSIN
859314418
Activiteiten
Programmeringsfonds voor het HEM is een onafhankelijke Stichting met als doelstellingen: a) het presenteren en produceren van een divers cultureel programma dat een breed samengesteld publiek aanspreekt en uitnodigt om naar binnen te kijken en te reflect
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Programmeringsfonds voor het HEM is een onafhankelijke Stichting met als doelstellingen: a) het presenteren en produceren van een divers cultureel programma dat een breed samengesteld publiek aanspreekt en uitnodigt om naar binnen te kijken en te reflecteren op andere realiteiten en nieuwe mogelijkheden binnen de algehele denkwijze over onze maatschappij en de mens als individu, onder meer, doch niet uitsluitend, met kunst, muziek, dans, film, performance, theater en literatuur. b) het bieden van ruimte en mogelijkheden aan kunstenaars om te experimenteren met verschillende disciplines in het kunstenveld en zich verder te ontwikkelen door middel van residenties, tentoonstellingen, commissies en publieke programma’s. c) het aantrekken en verwerven van subsidies, fondsen, sponsorgelden, schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten en gelden, in de meest ruime zin, welke kunnen worden ingezet en aangewend ten behoeve van de uitvoering en verwezenlijking van het doel van de stichting.
Wijze waarop doel behaald wordt
De artistiek-inhoudelijke visie is verankerd in de missie van Het HEM: Het HEM is een huis voor eigentijdse cultuur in een voormalige kogelfabriek in Zaandam. In ons programma stellen we de mens centraal door kunst met de maatschappij te verbinden en een breed samengesteld nationaal en internationaal publiek aan te spreken. Het HEM heeft als doel om binnen het kunstenlandschap een nieuwe beweging in te luiden welke het vrije experiment voor kunstenaars mogelijk maakt en kunst in de breedste zin van het woord dichter bij de mens brengt. Dit bereikt zij door vier programma’s per jaar te organiseren, die op een geheel eigen wijze en eigentijdse manier tot stand komen door een ‘gast’ uit te nodigen. De ‘gasten’ van Het HEM zijn kunstenaars, wetenschappers, muzikanten, filosofen of anderzijds mensen die vanwege hun persoonlijke verhaal, professionele merites of kijk op de wereld worden geselecteerd. Vanuit hun gedachtengoed en in nauwe afstemming ontwikkelt het team van Het HEM een multidisciplinair programma met bestaande en nieuwe kunstwerken, van henzelf en andere makers, wat de vinger op de tijd legt en het publiek op verschillende manieren aanzet tot nieuwe denkrichtingen. De vorm die het programma krijgt staat niet vast, maar wordt bepaald door de gesprekken. Kunst wordt gebruikt als een manier om de blik op de wereld te verruimen en mensen met elkaar te verbinden. De programmastructuur wordt een manier om het verhaal voelbaar en levend te maken; het publiek heeft de kans om deel te worden van het verhaal. Daarbinnen bieden we ruimte voor allerlei disciplines zoals dans, muziek, licht- en geluidskunst, theater, film maar ook wetenschap, debat en gastronomie. Deze afzonderlijke verhalen kunnen ons inzicht geven in het grotere verhaal. De kernovertuiging die alle activiteiten van het HEM voedt is dat kunst noodzakelijk is voor een inclusievere samenleving. Binnen het HEM staan kunstenaar en bezoeker op gelijke voet. We willen een dialoog met beide starten over maatschappelijke vraagstukken en ruimte bieden voor persoonlijk verhalen over menselijke waarden en onze complexe hedendaagse samenleving.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Thomas van Dalen
Voorzitter
Geen
Marian Spier
Secretaris
Geen
Hans Schamlé
Penningmeester
Geen
Maaike Schoorel
Bestuurslid
Geen
Guillaume Schmidt
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Warmperserij 1
1505 RL Zaandam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
Http://www.hethem.nl
Kenmerk incasso
ANBI vermelding

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000