ANBI profiel

Stichting Het koningshuis

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Het koningshuis
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
65782097
RSIN
856257394
Activiteiten
Missionaire en diaconale werkzaamheden. D.w.z. vanuit christelijke identiteit omzien en uitreiken naar de hulpbehoevende in de Vlissingse samenleving.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
* Aanbieden van christelijk onderwijs voor mensen die weinig tot geen kennis hebben van de bijbel. * Verstrekken van gratis maaltijden voor mensen met een klein budget zodat zij kostenloos kunnen geniet van een gezonde maaltijd en nieuwe vriendschappen kunnen opbouwen * Gebed en pastorale ondersteuning zodat mensen daar kracht door ontvangen
Wijze waarop doel behaald wordt
Door het opstellen van de kerk, promotie en samenwerking met partijen die in het maatschappelijk veld actief zijn komen we in contact met mensen. Een groep vrijwilligers is bereid voor het geven van studie en willen maaltijden samen met de bezoekers bereiden.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Vluchtelingenhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Cornelis Leendert Verkerke
Penningmeester
Geen
Cornelis Leendert Verkerke
Secretaris
Geen
Sjaukat Sjech Junior van der Mull
Voorzitter
Geen
Johanna Verkerke - In \'t Anker
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Nieuwstraat 40
4381CV Vlissingen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-27012020
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000