ANBI profiel

Stichting het PieterBrueghelHuis

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting het PieterBrueghelHuis
Ook genoemd (handelsnaam)
het PieterBrueghelhuis
Zoeknaam
Pieterbrueghelhuis
Statutaire zetel
Veghel
KvK nummer
66102421
RSIN
856395638
Activiteiten
​zie website
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het PieterBrueghelHuis organiseert activiteiten in de breedste zin van het woord, die bijdragen aan het geluk van onze bezoekers. Via onze uiteenlopende activiteiten spreken we bezoekers aan op hun mogelijkheden en talenten. Daarmee streven we een gezamenlijk doel na: een gelukkige, inspirerende en ontspannende dag voor alle betrokkenen. Onze primaire doelgroep (kwetsbare burgers) is in het PieterBrueghelHuis alleen maar bezig met wat zij het liefste doen: schilderen, tekenen, muziek maken, tuinieren, handwerken enzovoorts. Hun mantelzorgers kunnen de teugels even laten vieren en wat tijd voor zichzelf creëren. De een leest in alle rust een tijdschrift; de ander maakt een wandeling. Allen verkeren in de wetenschap dat hun zorgbehoevende in goede handen is bij de (deskundige) vrijwilligers van het PieterBrueghelHuis.
Wijze waarop doel behaald wordt
Missie en visie talenten leiden tot positivisme Missie Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar ieders talenten worden (her)ontdekt en waar het aanspreken van die talenten leidt tot positivisme. In het PieterBrueghelHuis inspireren bezoekers elkaar, ze helpen en dagen elkaar uit. We denken in capaciteiten in plaats van beperkingen. Ons hoofddoel is een plezierige, betekenisvolle dag voor iedereen. Het PieterBrueghelHuis wil een ontmoetingsplek zijn waar iedereen invulling kan geven aan deze behoefte die, om welke reden dan ook, in het dagelijks leven ondergeschikt is geraakt. Visie In het PieterBrueghelHuis komen verschillende mensen samen. We omschrijven het PieterBrueghelHuis dan ook liever vanuit het effect: ‘Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en talenten opbloeien’. Positief effect Een ontmoetingsplek zoals het PieterBrueghelHuis heeft een positief effect op het welbevinden van haar bezoekers. Waar de een activiteit zoekt, heeft de ander juist behoefte aan rust en ontspanning. In het PieterBrueghelHuis kan het allemaal. Unieke samenwerking In het PieterBrueghelhuis vindt een unieke samenwerking plaats tussen mensen met (veel of juist beperkte(re) mogelijkheden), werkzoekenden, mantelzorgers en vrijwilligers. Verschillende instanties (zoals welzijn, onderwijs en zorg) en Veghelse burgers dragen hun steentje bij. Het doel is eenieder op zijn of haar talenten aan te spreken en die talenten te combineren, waardoor een verfijnd samenspel ontstaat met ‘zingeving’ als belangrijkste effect in de breedste zin van het woord. Aandacht voor geluk! In die hoedanigheid is het PieterBrueghelHuis ook een plek waar men in het kader van de participatiewet aan de slag kan, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige leer- of werkplek.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G.J.A. Hurkens
Voorzitter
Geen
P.M. Verhoeven
Secretaris
Geen
A.W.J. Langens
Penningmeester
Geen
A.H.J.M. Nijssen
Bestuurslid
Geen
M.W.H. Simons
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Middegaal 25
5461 XB Veghel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.pieterbrueghelhuis.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000