ANBI profiel

Stichting het Regenboogfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting het Regenboogfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Druten
KvK nummer
66579783
RSIN
856617374
Activiteiten
Maatschappelijke ondersteuning
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De officiële doelstelling van het fonds is \'het lenigen van algemeen erkende noden op sociaal en maatschappelijk gebied in de gemeente Druten\'. In gewone mensentaal, het is een sociaal noodfonds voor die bewoners die het onder andere financieel moeilijk hebben en (mede) daardoor vaak behoorlijk in de kou staan. Het fonds biedt hulp als de normale overheidsregelingen zoals de bijstand en bijzondere bijstand uiteindelijk toch tekort schieten. Het Regenboogfonds werkt dan als een soort extra vangnet. Soms kan het Regenboogfonds dan individuele mensen/gezinnen helpen om het leven in al zijn facetten te verbeteren. Ieder mens vindt het fijn om in goede gezondheid zinvol deel te nemen in de maatschappij. En is het voor iedereen prettig om in een fijne thuissituatie te leven. Tevens kan het Regenboogfonds helpen bij particuliere initiatieven ter verbetering van het leefklimaat in de gemeente Druten en West Maas en Waal.
Wijze waarop doel behaald wordt
Aanvraagprocedure : Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk aan het Regenboogfonds worden gericht. Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen (in januari, april, juli en oktober) om de dan binnengekomen aanvragen te bespreken. Het bestuur kan bij een aanvraag met een kennelijk spoedeisend karakter buiten dit vergaderschema overgaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Particulieren Bij aanvragen voor particuliere personen dient tenminste deze informatie te worden verstrekt:  naam cliënt;  woonadres;  financiële situatie (inkomsten, uitgaven, schulden);  het doel waarvoor steun gevraagd wordt;  raming van het benodigde bedrag;  opgave van eventuele verzoeken ter ondersteuning bij bijvoorbeeld fondsen, sociale diensten en/of andere instellingen. Niet-particulieren Aanvragen van niet-particulieren bevatten bovendien tenminste de volgende informatie:  exploitatieoverzicht van inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar;  begroting voor het lopende jaar;  dekkingsplan van eventuele investeringen. Adres Aanvragen kunnen worden gestuurd naar de volgende adres: Stichting Het Regenboogfonds Postbus 131 6650 AC Druten
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
AC van As
Voorzitter
Geen
Bianca Koldenhof
Penningmeester
Geen
PMM Bisschop
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Postbus 131
6650 AC Druten
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000