ANBI profiel

Stichting het Utrechts Monumentenfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting het Utrechts Monumentenfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Utrechts Monumentenfonds
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41177756
RSIN
002883028
Activiteiten
Voor de activiteiten van het afgelopen jaar, het financieel jaarverslag en het standaardformulier publicatieplicht van de belastingdienst verwijzen wij u graag naar: http://utrechtsmonumentenfonds.nl/downloads/
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het in stand houden van cultureel erfgoed, onder meer door het verhuren van de tot haar behorende monumentale en andere woningen; het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van register goederen, dan wel het bouwen of doen bouwen van woningen; het renoveren/restaureren van de tot haar bezit behorende woningen alsmede in stand houden van de tot haar bezit behorende monumentale woningen.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
De heer mr. P. Siebinga
Voorzitter
Geen
De heer ir J.H. Boerrigter
Penningmeester
Geen
Mevrouw mr. C. Hakbijl
Secretaris
Geen
De heer ing. M. Boswinkel
Bestuurslid
Geen
De heer ir A. C. Schut
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lange Nieuwstraat 53
3512 PD Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
030-2311761
WWW adres
http://www.utrechtsmonumentenfonds.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-