ANBI profiel

Stichting het Utrechts Monumentenfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting het Utrechts Monumentenfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Utrechts Monumentenfonds
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41177756
RSIN
002883028
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het in stand houden van cultureel erfgoed, onder meer door het verhuren van de tot haar behorende monumentale en andere woningen; het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van register goederen, dan wel het bouwen of doen bouwen van woningen; het renoveren/restaureren van de tot haar bezit behorende woningen alsmede in stand houden van de tot haar bezit behorende monumentale woningen.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dhr. J. van der Starre
Voorzitter
Geen
Dhr. H. W├╝rdemann
Bestuurslid
Geen
Mevr. M. Steeman
Secretaris
Geen
Dhr. T. van der Made
Bestuurslid
Geen
Dhr. M. Boswinkel
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lange Nieuwstraat 53
3512 PD Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
030-2311761
WWW adres
http://www.utrechtsmonumentenfonds.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-