ANBI profiel

Stichting Het van Loon Museum

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Het van Loon Museum
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Assen
KvK nummer
82080941
RSIN
862329073
Activiteiten
Zie beleidsplan
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a: Het openstellen en in stand houden van de Doopsgezinde Kerk te Assen, genaamd \"Museum Jan van Loon\", alsmede het vertellen van de geschiedenis van deze. b: Het verrichten van handelingen die met doel a verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Maria Van Berkestijn- van der Beek
Bestuurslid
Geen
Randolph Peter Algera
Voorzitter
Geen
Thomas Steven Hageman
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Oranjestraat 13
9401KE Assen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000