ANBI profiel

Stichting Het Werfgoed

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Het Werfgoed
Ook genoemd (handelsnaam)
Het werfgoed
Zoeknaam
Werfgoed
Statutaire zetel
gemeente Culemborg
KvK nummer
78407060
RSIN
861380071
Activiteiten
Fondsenwerving, subsidie aanvragen en schenkingen genereren.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het mogelijk maken, ondersteunen en organiseren van fondswerving ten behoeve van de drie pijlers van het werfgoed: Onderwijs en zorg, Boerderij en Ambacht, Wonen en Gemeenschap.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting Het Werfgoed is een fondsenwervende instelling zonder winstoogmerk. Het inkomen van de Stichting wordt gevormd door: - ANBI-schenkingen, sponsorbijdragen, subsidies; - verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling; - Alle andere verkrijgingen en baten. De Stichting ontvangt tevens materialen in natura. Te denken valt aan meubilair, computers, spelmateriaal, knutselmateriaal, lesmateriaal, etc. Ook zijn er mensen die hun kennis en tijd als vrijwilliger inzetten voor de Stichting. Daarnaast richt de stichting zich op fondswerving door contact te leggen met kleine bedrijven en mogelijk partners in de omgeving. De stichting gaat wegen zoeken om met grote(re) bedrijven in contact te komen en fondswerving voor de verschillende pijlers van Het Werfgoed op te zetten. De stichting Het Werfgoed zet zich in om Het Werfgoed in contact te brengen vanuit de drie pijlers met gelijksoortige initiatieven en instellingen op nationaal en internationaal gebied. De stichting Het Werfgoed wil zich inzetten voor het verwerven van subsidies voor de drie pijlers van het Werfgoed, zonder daarbij de doelstelling van Het Werfgoed te veronachtzamen.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
nadine vink-boers
Penningmeester
Geen
Monique Renee Vis
Voorzitter
Geen
Annemarijke ten Thije
Secretaris
Geen
Jacobus Gerhardus Meulman
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Nico Scheepmakerpad 18
4103 VG Culemborg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0643817348
WWW adres
https://www.hetwerfgoed.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000