ANBI profiel

Stichting Hidzra

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hidzra
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Alkmaar
KvK nummer
34185854
RSIN
815652835
Activiteiten
-Integratiebevorderende activiteiten -Educatie -Sportactiviteiten -Liefdadigheidsprojecten -Activiteiten tot bevordering van cultuur -publicatie
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: Het verlenen van hulp aan mensen afkomstig uit of woonachtig in voormalig Joegoslaviƫ, alsmede het bevorderen van cultuur en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door de bovengenoemde activiteiten te ontplooien, wordt gepoogd de doelen te behalen. De ontplooiing wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De financiering leunt op donaties van betrokkenen.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
H. Stranjac
Voorzitter
Onkostenvergoeding
L. Ramovic
Secretaris
Onkostenvergoeding
M. Tuhcic
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Strooijonkerstraat 2 A
1812PK Alkmaar
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.stichtinghidzra.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000