ANBI profiel

Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Oude Muziek Nu
Statutaire zetel
Hoorn
KvK nummer
36053658
RSIN
807688071
Activiteiten
het organiseren van festivals, concerten en andere activiteiten die de doelstellingen van de stichting ondersteunen: het bevorderen van de beoefening van (klassieke) muziek, in het bijzonder muziek tot 1800, al of niet in ontmoeting met de eigentijdse muzi
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht in april 1998 en stelt zich ten doel de promotie en uitvoering van oude muziek, dwz muziek tot ca 1800, al of niet in ontmoeting met muziek van onze eigen tijd. Ook bevordert de stichting activiteiten die in de breedst denkbare zin direct en indirect met deze doelstelling samenhangen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken door het organiseren van concerten en festivals, het organiseren van educatieve activiteiten en het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Kunst

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Pieter Wariuslaan 76
1679 XM Midwoud
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0621843943
WWW adres
https://oudemuzieknu.nl
Kenmerk incasso
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000