ANBI profiel

Stichting Hospice Amsterdam

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hospice Amsterdam
Ook genoemd (handelsnaam)
Hospice Veerhuis
Zoeknaam
hospice veerhuis
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
33300071
RSIN
806751757
Activiteiten
Begeleiding van terminale patiënten in de laatste fase van hun leven
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: - het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich daarbij op en onderschrijft de doelstellingen van de Stichting Nederlandse Hospice Beweging. - het bevorderen dat mensen in de laatste fase van hun leven verkeren en die - vanwege een gebrek aan voldoende mantelzorg - niet in hun eigen huis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid krijgen te sterven in een omgeving die de huiselijke omstandigheden zoveel mogelijk benadert. En voorts alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: - het creëren van verzorgingsmogelijkheden in zogenoemde Bijna Thuis Huizen waarbij de individuele levensstijl zoveel mogelijk wordt gerespecteerd - het eigendom verwerven en/of huren van een of meer huizen en/of van medische en zorgondersteunende apparatuur, alsmede het onderhoud en de exploitatie daarvan. - het samenwerken met plaatselijke organisaties van vrijwilligers in de terminale (thuis)zorg - het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, zulks met inachtneming van de richtlijnen van de Nederlandse Hospice Beweging - alle overige wettelijke middelen die tot het beoogde doel kunnen leiden
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Lackamp, Olga Josephine Maria
Voorzitter
Geen
Wesel, Theodora Elisabeth Maria
Secretaris
Geen
Van Lindt, Jacobus Hendrikus
Bestuurslid
Geen
Van de Berg, Ferdi
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Vincent van Goghstraat 1
1072 KJ Amsterdam
Postadres
nvt
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0206713681
nvt
WWW adres
http://www.hospiceveerhuis.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000