ANBI profiel

Stichting Houten Ontmoet

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Houten Ontmoet
Ook genoemd (handelsnaam)
WERELDHUIS, Plek van Ontmoeting
Zoeknaam
WERELDHUIS
Statutaire zetel
Houten
KvK nummer
62780018
RSIN
854954132
Activiteiten
het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Houten en het doorbreken van sociaal isolement via langdurige of eenmalige initiatieven gericht op ontmoeting, contact, zingeving en ondersteuning van inwoners van en/of bepaalde doelgroepen in Houten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Visie Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, Plek van Ontmoeting heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, ontmoetingen plaats vinden met elkaar die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats mag zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Missie Door middel van een luisterend oor gaan opgeleide gastvrouwen en gastheren in het Wereldhuis (via een organisch groeimodel in onze woonkamer) ontmoetingen aan met mensen die daar behoefte aan hebben. Na een bezinningsmoment volgt een gezamenlijke lunch en later eventueel de mogelijkheid dit uit te breiden naar ook het verzorgen van een avondmaaltijd. Tijdens deze eetmomenten zullen er gesprekken tot stand komen waardoor mensen elkaar echt gaan ontmoeten en hun eenzaamheid wordt doorbroken.Betrokkenheid en spiritualiteit is datgene dat wij aanbieden en verder uit willen bouwen, door middel van activiteiten die gedragen worden door “de mensen zelf”. Dit kunnen meditatieve momenten zijn waar eventueel creativiteit centraal staat, of momenten van waarbij een “echt”gesprek van hart tot hart tot stand komt. Ook maken wij contact met groepen, partnerorganisaties waarvan wij veronderstellen dat wij elkaar versterken. Samen is meer dan twee! Dit kunnen samenwerkingen zijn van korte of langere duur. Verder hebben wij in onze missie staan dat wij het betrekken van buurtbewoners bij onze activiteiten zeer toejuichen. Door middel van actieve ontmoetingsmomenten te scheppen willen wij de buurtbewoners meenemen op onze reis. Als voorbeeld noemen wij o.a. de jaarlijkse buurt nieuwjaarsbijeenkomst en het creëren en onderhouden van een gezamenlijke moestuin. Dit kan weer leiden tot ontmoetingen met andere buurtbewoners en zo het sociale netwerk van mensen te versterken en vergroten. Er is ruime aandacht via de weekkrant van Houten voor de activiteiten in het WERELDHUIS. Ook hebben wij folders verspreid via huisartsen, fysiotherapeuten, GGD, kerken, bibliotheek & gemeente. Hierin staat onze doelstelling vermeld en de uitnodiging naar ons toe te komen. De huisartsen werken actief mee om mensen via een ontmoeting in hun wachtkamers, de weg naar het WERELDHUIS te wijzen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Frederik Hendrik Hobelman
Penningmeester
Geen
Hendrik Kramer
Bestuurslid
Geen
Renger Meinderts Reitsema
Secretaris
Geen
Ingrd Marjon Ahlrichs
Bestuurslid
Geen
Wytze Bijleveld
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Dijkhoeve 1
3992 XV Houten
Postadres
Huidetuin 147
3994 PE Houten
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000