ANBI profiel

Stichting Huis Deelerwoud

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Huis Deelerwoud
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
gemeente Apeldoorn
KvK nummer
61729876
RSIN
854465121
Activiteiten
De inkomsten worden besteed aan het gebruikelijke landgoedbeheer. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de omvorming van een aanzienlijk areaal cultuurgronden van landbouw naar natuur.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
zie standaardformulier publicatieplicht
Wijze waarop doel behaald wordt
zie standaardformulier publicatieplicht
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
E.M. van Oorschot
Voorzitter
Geen
E.F.F. van Heek
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld
F.H. Schreve
Penningmeester
Onkostenvergoeding vacatiegeld
B. Boreel
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Delerwoud 9
7351TS Hoenderloo
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000