ANBI profiel

Stichting Huize de Parel

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Huize de Parel
Ook genoemd (handelsnaam)
Huize de Parel
Statutaire zetel
Voorthuizen
KvK nummer
77153251
RSIN
860916364
Activiteiten
Huize de Parel biedt themaweken aan voor mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven, in de meeste gevallen leidend tot een burn-out, en respijtzorg aan mantelzorgers. Per week wisselt het thema en deelnemers kunnen zich gericht inschri
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het zonder winstoogmerk (doen) verlenen van tijdelijke opvang in combinatie met zorg, behandeling en of begeleiding in de ruimste zin van het woord in het bijzonder aan personen bij psychosociale problemen die op zoek zijn naar rust, bezinning, ontmoeting en groei in geestelijke gezondheid.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het aanbod van Huize de Parel kenmerkt zich als eerste door een holistische benadering waarin elementen als rust, psychosociale begeleiding, voeding, beweging en pastoraat in samenhang met elkaar een plek hebben. Het programma kenmerkt zich als tweede door een combinatie van pastorale begeleiding en professionele zorg. De pastorale begeleiding vindt plaats binnen een huiselijke setting door counselors. De geestelijke zorg wordt verzorgd door psychologen, arbeids-, voedings- en fysiotherapeuten en geschoolde de-briefers.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
L. Voorwinden
Voorzitter
Geen
L.J.C. Visser
Penningmeester
Geen
A. Baak
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Traa 3
3781 NS Voorthuizen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0653521154
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-