ANBI profiel

Stichting Huize ds. W.H. Blaak

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Huize ds. W.H. Blaak
Ook genoemd (handelsnaam)
Huize Blaak
Zoeknaam
Huize Blaak
Statutaire zetel
Geldermalsen
KvK nummer
60887214
RSIN
854104045
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Huize ds. W.H. Blaak is het verschaffen van duurzame huisvesting gepaard gaande met gehele of gedeeltelijke materiële en immateriële verzorging en verpleging van ouderen en van andere zorgbehoevenden in een tehuis.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel is het verschaffen van duurzame huisvesting gepaard gaande met gehele of gedeeltelijke materiële en immateriële verzorging en verpleging van zorgbehoevende ouderen in een tehuis met dezelfde christelijke identiteit als waarmee deze ouderen zich aan verbonden weten en naar willen leven. Het huis is primair aangekocht om zorgbehoevende ouderen van de eigen kerkelijke gemeente van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen gescheiden wonen en zorg te kunnen bieden. Als er nog vrije plaatsen zijn, worden ook meelevende leden en zorgbehoevenden uit omliggende kerkelijke gemeenten opgenomen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wijze waarop het doel wordt behaald Huize Blaak is gevestigd in verbouwd herenhuis dat geschikt is gemaakt voor het gescheiden aanbieden van wonen en zorg. In het tehuis kunnen momenteel maximaal 7 bewoners worden opgenomen. Op de begane grond zijn een 2persoonskamer, wc/douche, keuken, zusterkamer en twee huiskamers. Op de eerste etage zijn meerdere 1persoons slaapkamers, wc/douche en er is een zolderkamer. Het pand heeft een garage/berging en is geleden op een ruime kavel aan de Tielerweg 50 te Geldermalsen. De bewoners hebben een eigen afsluitbare kamer. Voor de zorgverlening gestart met een samenwerking aangegaan met een erkende zorginstelling. In deze samenwerking voor zover de stichting met eigen personeel en vrijwilligers niet in kan voorzien in de 24-uur zorg, levert de zorginstelling het personeel of worden gediplomeerde ZZP-ers ingezet. Bestuur en organisatie Het bestuur heeft haar taken verdeeld over diverse commissies en is nauw betrokken bij de gang van zaken in het huis. Vrijwel dagelijks heeft het bestuur contact met het huis en zijn bestuursleden voor de stichting actief. Eens per 2 maanden is een bestuursvergadering, de bestuursleden zijn verdeeld in 2 commissies die hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Bij de start van de activiteiten op 2 juni 2014 zijn er 3 bewoners in Huize Blaak, half juli heeft de 4e bewoner zijn intrek genomen. Vanaf DV 8 september 2014 heeft de stichting een eigen verzorgende-IG/gastvrouw in dienst en komen er gaan zorg-vrijwilligers aan de slag. Per 1 november 2015 heeft de stichting 4 VIG-ers in dienst, en in 2016 is daar een Helpende bij ge komen. Vanaf de start is er al een groep vrijwilligers voor huishoudelijke en ondersteunende taken actief. Financiën Het pand is eigendom van de kerkelijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en wordt onder gunstige voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Stichting, die verder zelfstandig verantwoordelijk is voor de exploitatie. De bewoners betalen aan de Stichting een vergoeding voor huur, servicekosten, eigen bijdrage voor de 24uurs zorg en overige zaken. Het grootste gedeelte van de exploitatiekosten zijn de personeelskosten. Inhuur van een zorginstelling is duurder dan eigen personeel en vrijwilligers en het beleid van het bestuur is erop gericht de kosten zo laag mogelijk te houden en zo snel mogelijk een kostendekkende exploitatie te bereiken. De kerkelijke gemeente, die het initiatief heeft genomen voor het huis draagt indien nodig financieel bij aan de exploitatie. Over 2016 is dat niet nodig geweest, en kon de Stichting aan de kerk als eigenaar zelfs een marktconforme huur betalen voor het og. Jaarlijks worden de leden van de kerkelijke gemeente geïnformeerd over het gevoerde beleid, de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van de Stichting, en wordt er verslag gedaan van de financiën. Met terugwerkende kracht tot 1 september 2016 krijgen bewoners PGB. De samenwerking met de zorginstelling is per eind 2016 beëindigd. Een externe coördinerend verpleegkundige / adviseur neemt, waar nodig in samenwerking met andere zorgprofessionals, de taken waar.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G. Middelkoop
Secretaris
Geen
B. Middelkoop sr
Bestuurslid
Geen
M. K-H. Kort
Bestuurslid
Geen
G. Dorrestijn
Bestuurslid
Geen
J.W. van Dijk
Bestuurslid
Geen
J.J. Philibert
Voorzitter
Geen
A. van Steenis
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tielerweg 50
4191 NG Geldermalsen
Postadres
Tunnelweg 44
4191 KJ Geldermalsen
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0345 745448
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-huize-ds-wh-blaak

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000