ANBI profiel

Stichting Huize ds. W.H. Blaak

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Huize ds. W.H. Blaak
Ook genoemd (handelsnaam)
Huize Blaak
Zoeknaam
Huize Blaak
Statutaire zetel
Geldermalsen
KvK nummer
60887214
RSIN
854104045
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Huize ds. W.H. Blaak is het verschaffen van duurzame huisvesting gepaard gaande met gehele of gedeeltelijke materiële en immateriële verzorging en verpleging van ouderen en van andere zorgbehoevenden in een tehuis.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel is het verschaffen van duurzame huisvesting gepaard gaande met gehele of gedeeltelijke materiële en immateriële verzorging en verpleging van zorgbehoevende ouderen in een tehuis met dezelfde christelijke identiteit als waarmee deze ouderen zich aan verbonden weten en naar willen leven. Het huis is primair aangekocht om zorgbehoevende ouderen van de eigen kerkelijke gemeente van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen gescheiden wonen en zorg te kunnen bieden. Als er nog vrije plaatsen zijn, worden ook meelevende leden en zorgbehoevenden uit omliggende kerkelijke gemeenten opgenomen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wijze waarop het doel wordt behaald Huize Blaak is gevestigd in verbouwd herenhuis dat geschikt is gemaakt voor het gescheiden aanbieden van wonen en zorg. In het tehuis kunnen momenteel maximaal 8 bewoners worden opgenomen. Op de begane grond zijn een 2persoonskamer, een 1persoonskamer, wc/douche, keuken, zusterkamer, een eetkamer, een huiskamer en een multifunctionele ruimte. Op de eerste etage zijn meerdere 1persoons slaapkamers, wc/douche en er is een zolderkamer. Het pand heeft een garage/berging en is geleden op een ruime kavel aan de Tielerweg 50 te Geldermalsen. De bewoners hebben een eigen afsluitbare kamer. De 24-uurs zorgverlening wordt verleend door eigen gediplomeerd personeel of er worden gediplomeerde ZZP-ers ingezet, beiden aangestuurd door twee coaches. Verder worden in Huize Blaak veel vrijwilligers ingezet voor huishoudelijke- en ondersteunende taken. Bestuur en organisatie Het bestuur heeft haar taken verdeeld over diverse commissies en is nauw betrokken bij de gang van zaken in het huis. Vrijwel dagelijks heeft het bestuur contact met het huis en zijn bestuursleden voor de stichting actief. Eens per 2 maanden is er een bestuursvergadering, de bestuursleden zijn verdeeld in 2 commissies die hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Financiën Het pand is eigendom van de kerkelijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en wordt onder voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Stichting, die verder zelfstandig verantwoordelijk is voor de exploitatie. De bewoners betalen aan de Stichting een vergoeding voor huur, servicekosten, eigen bijdrage voor de 24uurs zorg en overige zaken. Ook worden er van de bewoners geïndiceerde zorgopbrengsten (PGB) ontvangen. Jaarlijks is er een verkoping ten bate van de stichting. De kosten van de stichting bestaan voornamelijk uit personeelskosten, verder zijn er huisvestingskosten en overige exploitatiekosten. Jaarlijks worden de leden van de kerkelijke gemeente geïnformeerd over het gevoerde beleid, de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van de Stichting, en wordt er verslag gedaan van de financiën.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
8
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
R. Copier
Secretaris
Geen
D. van Aalsburg
Bestuurslid
Geen
G. Dorrestijn
Bestuurslid
Geen
W.J. van Aalsburg
Bestuurslid
Geen
J.J. Philibert
Voorzitter
Geen
J. van Mourik
Bestuurslid
Geen
J. Koemans
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tielerweg 50
4191 NG Geldermalsen
Postadres
Tielerweg 50
4191 NG Geldermalsen
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0345-745448
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-huize-ds-wh-blaak

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000