ANBI profiel

Stichting Hulp Oekraïne en Vluchtelingen in Opole

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Hulp Oekraïne en Vluchtelingen in Opole
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Borne
KvK nummer
86106716
RSIN
863863243
Activiteiten
Stichting Hulp Oekraïne en vluchtelingen in Opole wil hulp bieden aan achterblijvers in Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen in Opole, een stad in Polen. Door contacten in de stad Opole hebben wij inzicht gekregen in de schrijnende situatie die in deze sta
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Via Facebook en oproepen via lokale dagbladen ontvangen wij veel financiële donaties als ook donaties in natura van zowel particulieren als bedrijven. Met de beschikbare financiële middelen kunnen wij ook hulpgoederen aankopen. Deze hulpgoederen brengen wij zelf met vrachtauto’s naar Opole en hopen zo onze doelstelling te bereiken; Namelijk het helpen van de ontheemde vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook ondersteuning van het vluchtelingenwerk in Opole.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door middel van oproepen in sociale media, zoals Facebook, doen wij regelmatig oproepen om onze stichting te helpen met donaties, zowel financieel als in natura. Daarnaast komen er regelmatig publicaties van onze stichting in de lokale dagbladen. https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole
Subcategorie I
Inzameling
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Jannink, Rene Johannes Bernardus
Voorzitter
Geen
Tanke - Ezendam, Sharon Nicole Maria
Secretaris
Geen
Vos, Hendrik
Penningmeester
Geen
Jannink - Schabbink, Hendrika Johanna Maria
Bestuurslid
Geen
Ezendam, Carlyn Jeanine Maria
Bestuurslid
Geen
Schabbink, Gerhardus Franciscus Maria
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zwartkotteweg 6
7626LK Hertme
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0641867273
-
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-hulp-oekrane-en-vluchtelingen-in-opole/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000