ANBI profiel

STICHTING HULPFONDS EL SHADDAI

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
STICHTING HULPFONDS EL SHADDAI
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
V.E.G. El Shaddai
Statutaire zetel
-
KvK nummer
32122209
RSIN
817704838
Activiteiten
Iedere zondag is er een kerkdienst. Doordeweeks zijn er bijbelstudies en bidstonden. Zondagsschool (onderbouw) is er tijdens de woordprediking. Jeugddienst (bovenbouw) vinden plaats op de vrijdagavonden. In de bovenbouw gaat het om jongeren vanaf 12
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. Het evangelie verkondigen conform Mattheus 28:19 2. Het bieden van pastorale zorg 3. Huiskringen organiseren 4. Het faciliteren en geven van trainingen, conferenties, bidstonden en bijbelstudies 5. Opleiden van nieuwe werkers en leiders 6. Het geven van bijbelonderwijs aan de boven- en onderbouw
Wijze waarop doel behaald wordt
Ad. 1. Elke zondagochtend komt de gemeente samen om uiting te geven aan hun geloofsovertuiging. De dienst bestaat uit een zangdienst en woordprediking. Er is ook ruimte voor de leden om getuigenissen te geven. Ad. 2. De gemeente heeft een pastoraalteam dat verantwoordelijk is voor de huisbezoeken. Deze heeft als functie om de band te verstevigen, relaties aan te gaan en mensen in nood bijstand te leveren. Ad 3. Huiskringen worden door de weeks georganiseerd per regio. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig. Enerzijds dienen ze om de leden in de gelegenheid te stellen in een klein gezelschap zich te ontwikkelen en te groeien. Anderzijds dient het om potentiƫle nieuwe leden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de gemeente El Shaddai of met het evangelie. Ad. 4. Met het organiseren van trainingen en conferenties willen we de leden en andere belangstellenden toerusten. Hiervoor maken we ook gebruik van externe sprekers. Bijbelstudies en bidstonden zijn wekelijks terugkerende activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt thematisch het Woord van God besproken en onderzocht. Ad. 5. Het bestuur is altijd opzoek naar nieuw potentieel. Als het zich aandient worden zij afhankelijk van de aanwezige competenties en via gebed opgeleid tot nieuwe werkers of leiders. Ad. 6. Onderwijs vanuit de bijbel vindt zowel plaats in de onderbouw als de bovenbouw. De onderbouw in de vorm van zondagschool bedient de leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar. Deze dienst vindt plaats tijdens de woordprediking in de zondagdienst. In de bovenbouw gaat het om jongeren vanaf 12 t/m 18 jaar. Deze jeugddiensten vinden wekelijks op vrijdag plaats.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Esther Pieris-van Gestel
Voorzitter
Geen
Yashmin Nahumury-Neijndorff
Secretaris
Geen
Regina Syauta-Birsak
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Baanweg 6
3784 VG Terschuur
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-