ANBI profiel

Stichting I AmJong

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting I AmJong
Ook genoemd (handelsnaam)
iamjong
Statutaire zetel
-
KvK nummer
66044170
RSIN
856371634
Activiteiten
De stichting streeft ernaar haar doel te bereiken door verschillende initiatieven te ontplooien. Een van de belangrijke manieren waarop zij dit doet, is door het organiseren van activiteiten, workshops en uitwisselingsprogramma\'s. Deze activiteiten zijn g
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting I AmJong heeft als krachtig doel om jeugd en jongeren een buitengewone kans te bieden om het beste uit zichzelf te halen. We erkennen dat er een dringende behoefte is aan zinvolle dagbesteding en vrijetijdsactiviteiten voor deze doelgroep. Daarom zetten we ons in om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, een productieve dagstructuur op te bouwen en gemeenschapszin te stimuleren. Onze stichting is vastbesloten om jongeren te empoweren en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun volledige potentieel. We begrijpen dat jongeren vaak behoefte hebben aan betekenisvolle activiteiten die hen uitdagen, inspireren en voldoening geven. Daarom bieden we een breed scala aan programma\'s, workshops en evenementen die gericht zijn op het ontwikkelen van hun vaardigheden, talenten en zelfvertrouwen. Het opbouwen van een productieve dagstructuur is van essentieel belang voor jongeren om hun tijd op een zinvolle en constructieve manier door te brengen. We streven ernaar om hen te begeleiden bij het creëren van routines en gewoonten die hen helpen om hun energie en tijd effectief te benutten. Door middel van onze activiteiten moedigen we jongeren aan om hun passies na te streven, nieuwe interesses te ontdekken en hun horizon te verbreden. Bovendien hechten we grote waarde aan het kweken van gemeenschapszin onder jongeren. We geloven dat het gevoel van verbondenheid en samenwerking cruciaal is voor hun sociale en emotionele welzijn. Daarom bieden we mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan gezamenlijke projecten, teamactiviteiten en vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen ze waardevolle relaties opbouwen, empathie ontwikkelen en een positieve impact hebben op hun omgeving. Stichting I AmJong staat klaar om de jeugd en jongeren te ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg naar succes en voldoening. We zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin ze kunnen groeien, bloeien en zichzelf kunnen zijn. Samen streven we ernaar om een generatie van zelfverzekerde, veerkrachtige en betrokken jongeren te inspireren die klaar zijn om de wereld te veroveren.
Wijze waarop doel behaald wordt
Om ons doel te bereiken, nemen we verschillende benaderingen om de jeugd en jongeren te begeleiden en te ondersteunen: Individuele begeleiding: We bieden persoonlijke begeleiding aan jeugd en jongeren, waarbij we luisteren naar hun behoeften, doelen en uitdagingen. Door middel van één-op-één sessies moedigen we hen aan om hun potentieel te ontdekken, obstakels te overwinnen en een positieve richting in hun leven te vinden. Groepsactiviteiten: We organiseren groepsactiviteiten waar jongeren alternatieven vinden voor een meer vrije vorm van participatie en ontwikkeling. Deze activiteiten kunnen variëren van sportieve evenementen tot creatieve workshops, waarbij jongeren de kans krijgen om nieuwe interesses te ontdekken, samen te werken en positieve relaties op te bouwen. Stimuleren van creatieve en culturele expressie: We moedigen jongeren aan om hun creatieve en culturele expressie te uiten. Dit kan worden bereikt door middel van kunst-, muziek-, dans- of theaterworkshops, waarbij we een beroep doen op hun individuele smaak en vindingrijkheid. Door jongeren aan te moedigen hun eigen stem te vinden en zich uit te drukken, bevorderen we hun zelfvertrouwen en zelfontplooiing. Mentorschap en rolmodellen: We stellen mentoren en rolmodellen beschikbaar voor jeugd en jongeren. Deze mentors dienen als inspirerende gidsen en bieden ondersteuning, advies en praktische begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen en het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden. Ondernemerschap en projecten: We stimuleren ondernemerschap en moedigen jongeren aan om hun eigen projecten en initiatieven te ontwikkelen. Dit kan variëren van kleine zakelijke ondernemingen tot maatschappelijke projecten. Door jongeren te betrekken bij het proces van planning, uitvoering en evaluatie van projecten, stimuleren we hun ondernemersgeest en verantwoordelijkheidsgevoel. Al deze benaderingen zijn erop gericht om jongeren te inspireren, hun zelfvertrouwen te vergroten en hen de nodige tools en vaardigheden te bieden om hun potentieel te benutten. We geloven dat door begeleiding, alternatieven te bieden en creatieve expressie te stimuleren, we jongeren in staat stellen om positieve keuzes te maken, hun talenten te ontwikkelen en succesvolle, vervullende levens te leiden.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Gefferie, Maritza Cynthia
Voorzitter
Geen
Gerling, Lydia Hortence
Secretaris
Geen
Maouli, Jamal
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Blijmerplein 147
1102DB Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.iamjong.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000