ANBI profiel

Stichting I AmJong

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting I AmJong
Ook genoemd (handelsnaam)
iamjong
Statutaire zetel
-
KvK nummer
66044170
RSIN
856371634
Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren, verzorgen en uitvoeren van activiteiten, workshops en uitwisselingsprogramma’s
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting I AmJong stelt zich ten doel jeugd en jongeren een kans geven om het beste uit zichzelf te halen door in te spelen op hun behoefte/het gebrek aan een zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding van de doelgroep met het oog op het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van een productieve dagstructuur en het kweken van gemeenschapszin.
Wijze waarop doel behaald wordt
Begeleiding van jeugd en jongeren Het bieden van alternatieven voor een wat vrijere vorm van meedoen en ontwikkelen Het motiveren tot creatieve en culture expressie; beroep doen op hun smaak en vindingsrijkheid
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Gefferie, Maritza Cynthia
Voorzitter
Geen
Gerling, Lydia Hortence
Secretaris
Geen
Maouli, Jamal
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hoogoorddreef 2
1102CP Amsterdam
Postadres
23573
1100EB Amsterdam Zuidoost
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.iamjong.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000